AVÍS LEGAL


Mercedes Camacho Alecina, amb CIF/NIF núm.: 23814410A i direcció en: Carrer Gósol, 38. Local 1, 08017 - Barcelona (Barcelona), no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines web de: www.totexterior.com, www.shopexterior.com


Amb els límits establerts en la llei, www.totexterior.com, www.shopexterior.com no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines web.


Els continguts i informació no vinculen a www.totexterior.com, www.shopexterior.com ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena perquè es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.


Les pàgines d'Internet de www.totexterior.com, www.shopexterior.com poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que www.totexterior.com, www.shopexterior.com no pot controlar. Per tant, www.totexterior.com, www.shopexterior.com no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.


Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de www.totexterior.com, www.shopexterior.com o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de www.totexterior.com, www.shopexterior.com.


Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que www.totexterior.com, www.shopexterior.com ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades l'informem que, mitjançant l'emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de Mercedes Camacho Alecina amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-lo de les millores del lloc web.


L'informem també que tindrà la possibilitat en tot moment d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant email a: mercedes@totexterior.com o en l'adreça: Carrer Gósol, 38. Local 1, 08017 - Barcelona (Barcelona).